OFISI YA RAIS - TAMISEMI

UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KUJIUNGA KIDATO CHA KWANZA, 2021

CHAGUA SHULE YA MSINGI ULIYOSOMA

BALAMA BWAWANI CHAGONGWE CHAKWALE
CHANJALE CHING'HOLWE CHISHAMBO CHOGOALI
FYADIGWA GAIRO A GAIRO B IBONDO
IBUTI IDIBO IHENJE IJAVA
IKWAMBA ITALAGWE IYOGWE KIBEDYA
KIDETE CHAGONGWE KILAMA KILIMANI KIMASHALE
KINYOLISI KISITWI KITAITA KUMBULU
KWIPIPA LESHATA LOLELA LUFIKIRI
LUHWAJI LUKANDO LUKINGA LUKUNGU
MADEGE MAJAWANGA MAKUYU MALOWELO
MAMIWA MAMVISI MANDEGE MASENGE
MESHUGI MKALAMA MNAFU MNJILILI
MNYUHNHE MOGOHIGWA MSINGISI MTEGA
NDOGOMI NG'HOLONGO NGILOLI NGUYAMI
NJUNGWA NONGWE PRECIOUSKING RUBEHO
SANGANJERU TABU HOTEL UKWAMANI YERIKO