OFISI YA RAIS - TAMISEMI

UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KUJIUNGA KIDATO CHA KWANZA, 2021

CHAGUA SHULE YA MSINGI ULIYOSOMA

AGAPE BUGOJI BUGWEMA BUIRA
BUKUMI BUKWAYA BULINGA BULINGA B
BURAGA BURUNGU BUSAMBA BUSEKERA
BUSUMI BUSUMI B BUSUNGU BUTATA
BUTATA B BWAI BWAI B BWASI
BWASI B BWENDA BWENDA B CHANYAURU
CHANYAURU B CHIMATI CHIMATI B CHIRORWE
CHITARE CHITARE B CHUMWI CHUMWI B
ELIMEDO ETARO JITIRORA KABURABURA
KABURABURA B KAMATONDO KAMBARAGE KAMUGURUKI
KANDEREMA KANDEREMA B KANYEGA KARUBUGU
KASOMA KASOMA B KATARYO KATARYO B
KIGERA KIGERA B KINYANG'ERERE KIRIBA
KIRIBA B KOME KOME B KURUGONGO
KURUGONGO B KURUKEREGE KUSENYI KUSENYI B
KWIBARA KWIBARA B KWIKEREGE KWIKUBA
LYASEMBE MABUIMERAFURU MABUIMERAFURU B MAJITA
MAJITA B MAKOJO MANEKE MASINONO
MIKUYU MKAPA MKIRIRA MKIRIRA B
MMAHARE MUGANE MUGANGO MUHOJI
MURANGI MURANGI B MURUGEE MURUNYIGO
MUSANJA MWIRINGO NGEREGERE NYABAENGERE
NYAKATENDE NYAMBONO NYAMBONO B NYAMINYA
NYAMINYA B NYAMIYENGA NYAMRANDIRIRA NYAMWIRU
NYASAUNGU NYASURURA NYEGINA NYEGINA B
NYETASYO RUKUBA RUSOLI RUSOLI B
RWANGA SEKA SEKA B SOKOINE
SUGUTI SUGUTI B TEGERUKA TEGERUKA B
WANYERE WANYERE B