OFISI YA RAIS - TAMISEMI

UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KUJIUNGA KIDATO CHA KWANZA, 2021

CHAGUA SHULE YA MSINGI ULIYOSOMA

ILELA ILUNDE INYONGA KALOVYA
KAMALAMPAKA KAMSISI KUSA MAPILI
MASIGO MGOMBE MTAKUJA NSENKWA
WACHAWASEME