OFISI YA RAIS - TAMISEMI

UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KUJIUNGA KIDATO CHA KWANZA, 2021

CHAGUA SHULE YA MSINGI ULIYOSOMA

AMANI CHANG'OMBE CHAUME CHIDEDE
CHIKONGO CHIKONGOLA CHIKUNDA CHILINDA
CHINGUNGWE CHITOHOLI CHITOHOLI 'A' CHIUMO
DINDUMA BARABARANI DINEMBO DINYEKE GHANA
JANGWANI JUHUDI KILIDU MKOREHA KITAMA I
KUCHELE KUNANDUNDU LIBOBE LIENJE
LIKOLOMBE LIPALWE LIPALWE CHINI LIPONDE
LITEHU LITEMLA LUAGALA LUAGALA 'B'
LUBANGALA LUHEYA LUKOKODA MABETI
MACHEDI MADABA MAHEHA MAHOHA
MAHUTA BONDENI MAHUTA MJINI MAJENGO MALAMBA
MAMBAMBA MANGOMBYA MATOGORO MAUNDO JUU
MBALALA MBUYUNI MCHICHIRA 'A' MFYATULA
MICHENJELE MIHAMBWE MIKUNDA MIKUYU
MILIDU MILONGODI MILUMBA MISUFINI
MITENE MITONDI MITONDI 'A' MITUMBATI
MIULE MIUTA MIVANGA MJIMPYA
MJIMPYA MAALUMU MKAHA MKOLA JUU MKOLA TANKINI
MKONJOWANO MKULA MKULUNG'ULU MKUPETE
MKUTI MKWEDU LUAGALA MKWITI MKWITI JUU
MMALALA MMEDA MNAIDA MNAZIMMOJA
MNDUMBWE MNYAHI MNYAWA MNYOMA
MPUNDA MTANDAVALA MTEGU MTENDA
MTING'INDA MTONI MUNDAMKULU MWANGAZA
MWANGAZA SOKONI MWENGE MWERU NACHUNYU
NAKAYAKA NAMAHONGA NAMBAHU NAMDOWOLA
NAMDWANI NAMEDI NAMIKUPA I NAMIKUPA II
NAMINDONDI NAMKOMOLELA NAMUNDA NANHYANGA 'A'
NANHYANGA 'B' NANJANGA NANNALA NANYUWILA
NAPUTA NG'ONGOLO NGONGO NGUNJA
RUVUMA SHANGANI TANDAHIMBA UKOMBOZI
ULODALEO ZAMBIA