OFISI YA RAIS - TAMISEMI

UCHAGUZI WA WANAFUNZI WA KUJIUNGA KIDATO CHA KWANZA, 2021

CHAGUA SHULE YA MSINGI ULIYOSOMA

BUTIAMA CHARLES AND JULIE LANE CHIHANGA CHIHWINDI
CHIKWAYA CHIPITU CHITANDI JULIA
KARUME KIDUNI KIKUYU KILIDU NEWALA
KIPIMI KIUTA LIDUMBE LIKUNA
LUCHINGU MAGOMBO MAGUMCHILA MAHUMBIKA
MAKONDEKO MAKONGA MAKOTE MANDUMBA
MAPILI MCHOLI GODAUNI MCHOLI II MKOMA I
MKUNYA MNAIDA 1 MNALALE MNANJE
MPILIPILI MTANGALANGA MWONGOZO NACHITULO
NAMBUNGA NAMIYONGA 'A' NAMIYONGA 'B' NANGURUWE
NANGWANDA NANYONDA NEWALA SAMORA
TAWALA TWENDEPAMOJA