Kitengo cha ukaguzi wa ndani kukagua miradi ya barabara

President's Office Regional Administration and Local Government

Shule ya Sekondari OMUMWANI mbayo ipo chini ya (Umoja wa Wazazi CCM) itakabidhiwa kwa Serikali na hatua hiyo itafanyika tarehe 7/4/2017 mkoani Kagera.

INFORMATION
Vigezo vya uanzishaji na upandishaji hadhi wa mamlaka za serikali za mitaa
Taratibu za kupandishwa vyeo na mafunzo kwa watumishi wa MSM
Utaratibu wa Jinsi ya Kushughulikia Malalamiko Serikalini.
Maelezo kuhusu utaratibu wa uhamisho kwa watumishi wa Umma
Majukumu Na kazi za Meya,Madiwani,Wenyeviti wa Vijiji na Vitongoji.
EVENTS
SIGN UP

COUNTER STARTED ON:27th July 2015.