Kitengo cha ukaguzi wa ndani kukagua miradi ya barabara

President's Office Regional Administration and Local Government

Kitengo kitafanya ziara katika halmashauri tano za mikoa mbalimbali ili kukagua ubora wa miradi hiyo

ziara hiyo inatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi wa aprili, 2017

INFORMATION
Vigezo vya uanzishaji na upandishaji hadhi wa mamlaka za serikali za mitaa
Taratibu za kupandishwa vyeo na mafunzo kwa watumishi wa MSM
Utaratibu wa Jinsi ya Kushughulikia Malalamiko Serikalini.
Maelezo kuhusu utaratibu wa uhamisho kwa watumishi wa Umma
Majukumu Na kazi za Meya,Madiwani,Wenyeviti wa Vijiji na Vitongoji.
EVENTS
SIGN UP

COUNTER STARTED ON:27th July 2015.